Myth:  Nakasaad po sa Biblia na ang tunay na simbahan ay ang Church of Christ at ito’y nakasaad sa Roma 16:16

Fact: Mali po. Sir, sa Greek po ang Church po ay “Ekklesia” at ito po ay isa lamang. Pero ang sinulat po ni Apostle Paul ay di po Ekklesia kundi “Ekklesiai” which is plural po ng church. 

Sa Vulgate po ni San Geromino eto nakasaad,

16] Salutate invicem in osculo sancto. Salutant vos omnes ecclesiae Christi. 

Ang singular po ng church sa Latin ay Ecclesia at hindi ecclesaie na ayon sa translation ni San Geronimo.

Advertisements